Üdvözöljük honlapunkon!

Főoldal    |  Programjaink    |  ÉTA Pályázat Dokumentáció    |  Dokumentumok    |  Éves beszámolók  

A Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány programjai

Integrált művészeti programok
 

Léleköntő Program
 
 Léleköntő programunk legfőbb célkitűzése az idei tanévben is az volt, hogy minél komplexebb és intenzívebb megsegítést nyújtsunk az autizmusban érintett gyermekeknek és őket nevelő családjuknak. A 20118/2019-es évben 30 családdal dolgozhattunk együtt.

Mottónk és fő vezérelvünk: "Alkossunk közösen gondolkodó, tettre kész csoportokat az autizmussal élő gyermekek köré, hogy a fejlesztésen túl a család is segítséget kaphasson"

Komplex programunkban a gyermekek számára heti három alkalommal intenzív terápiás napot tartottunk, ahol egyéni, és csoportos fejlesztések keretein belül, a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése mellett mozgásuk ügyesítésére is kiemelten figyeltünk.

Meggyőződésünk, hogy a gyermek fejlődésében akkor tudunk elérni változást, ha az őt körülvevő család is elegendő megsegítést kap. Ezért programunkban lehetőséget biztosítottunk a rendszeres konzultációra, mentálhigiénés tanácsadásra. Az intenzív napjainkon egyetemista gyógypedagógus hallgatók segédterapeutaként, állandó jelenlétükkel segítették a rájuk bízott gyermeket. Munkánk további fontos mozzanata az úgynevezett shadow ("árnyék" azaz segédterapeuták) képzése, koordinálása, segítése volt. A gyermekek jelentős része integráltan, többségi óvodába jár, ahol hatalmas segítséget jelent számukra egy segítő jelenléte.
A tanév elején megrendezésre került első tréningünk, ahol a programban résztvevő hallgatók képzése folyt. Az év további három tréningjén, a gyermekek fejlődését a mérések eredményei alapján kiértékeltük, a szülők és a gyermekek segítői egy-egy teamet alkotva közösen fogalmazták meg egy adott időszakra a kiemelendő fejlesztési célokat, közös ötleteléssel praktikus segítséget kaphattak. A gyakorlati útmutató mellett elméleti előadással is útravalót kívántunk nyújtani a programban résztvevők számára.

A komplex programon kívül ambulánsan is ellátunk gyermekeket. Az egyéni fejlesztés keretein belül mozgásfejlesztést, finommotoros fejlesztést, zenei interakciós és autizmus specifikus terápiát szolgáltattunk, valamint 2018 februárjában elindult szociális-kommunikációs csoportunk is három kisgyermek részvételével.
A nyár folyamán kéthetes tábor valósult meg gyermekeink számára, az intenzív napok szellemiségében, melyek során a szülők mentálhigiénés tanácsadást is igénybe vehettek.
Gospel-kórus
 
Never Give Up gospel kórus fotó A Never Give Up 40 sérült fiatalból álló gospel kórus, amely a 2012 október- december közötti időszakban castingok útján állt össze és 2013 január elejétől kezdte meg működését. A kórus 2013 áprilisában, Nick Vujicic, a végtagok nélkül született motivációs tréner és prédikátor magyarországi előadásain mutatkozott be először a nagyközönség előtt, hatalmas sikerrel.

Vannak olyan sérült fiatalok, akik nagyon jó hangi adottsággal rendelkeznek, viszont egyedül nehezen vagy egyáltalán nem állnak ki a színpadra a nagy közönség elé. Hogy félelmeik miatt tehetségük ne vesszen el, a legjobb megoldás a Never Give Up Gospel kórus tagjává válni. A kórus tagjai a megalakulás óta rendszeresen próbákat tartanak, számos sikeres fellépésen vannak túl. Minden évben jelentős esemény a kórus számára a Nemzeti Színházban, a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódóan megrendezett gálaesten való fellépés, ugyancsak emlékezetes volt 2016 szeptemberében a Nick Vujicic második magyarországi látogatásakor tartott előadásokon adott koncert.
Never Give Up gospel kóruspróba fotó
A tagok folyamatosan fejlesztik hangi adottságukat, színpadi megjelenésüket, alakítják a műsortervet, bővítik repertoárjukat. A kórus eddigi fellépései és a csapatmunka nagyon eredményes, egyre jobban fejlődik, folyamatosan halad az újabb sikerek felé.

Nem Adom Fel Kávézó és Étterem
 
A Katakomba alapító tagjainak kezdetektől fogva az álmai közé tartozott egy olyan zenés kávéház létrehozása, ahol fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő emberek egyaránt jól érzik magukat és művészeti programokat valósítanak meg közösen. Bár nem az alapítványunk hozta létre, egy ilyen, hiánypótló vendéglátóhely a Nem Adom Fel Kávézó és Étterem, amelyet a Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet fogyatékkal élő munkatársai üzemeltetnek, a Katakomba Alapítvány feladata pedig a művészeti programok szervezésében való részvétel.

2016 elején nyílt meg az akadálymentes kávézó, amely kiemelten szem előtt tartja a fogyatékkal élők igényeit, szükségleteit, de egy integrált közösségi térként is működik, ahová nem csak a sérült embereket várják. A kávézó olyan színvonalas tematikus programoknak is helyet ad, amely fogyatékkal élő és nem sérült emberek számára egyaránt vonzó. A megvalósuló programok nagy része a fogyatékos élethelyzettel is kapcsolatban áll, vagy a téma, vagy az előadók szempontjából.

Eddigi legsikeresebb programjaink közé tartozott Till Attila Tiszta szívvel című filmjének vetítése és az azt követő beszélgetés a film szereplőivel, Thuróczy Szabolccsal, Fenyvesi Zoltánnal, Fekete Ádámmal és a film rendezőjével. Ugyancsak sikert aratott Bereményi Géza estje Für Anikó közreműködésével és a Villon trió együttes fellépése is.

Integrált művészeti táborok
 
próbakép próbakép Alapítványunk 1999 óta, a Prohászka Ottokár Gimnáziummal való együttműködés keretében kezdte meg integrált művészeti táborok szervezését. Ezekben a táborokban eleinte a középiskolás diákok és értelmileg akadályozott fiatalok vettek közösen részt. Az évek során a tábor résztvevőinek köre és száma folyamatosan bővült, ma már egyetemisták és hátrányos helyzetű, vidéki roma gyerekek és fiatalok is a tábor résztvevői közé tartoznak. A tábor programját művészeti előadások, kézműves foglalkozások, személyiségfejlesztő programok színesítik. A programok mellett a tábor egyik fontos célja, hogy a résztvevők gyakorolják a toleranciát, megtanulják egymás, a másság elfogadását.

Nemadomfel-show
 
A Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány szakmai támogatásával valósult meg a Nemadomfel Show, amely egy lendületes színpadi produkció, melyben ének, zene, tánc, színpadi jelenet és cirkuszi elemek vegyülnek. A felkészítést segítő szakemberek és önkéntesek között is voltak fogyatékkal élők. Végül egy olyan színvonalas, mindenkihez egyaránt szóló produkció valósult meg, amelyet közösen formáltak, hoztak létre és adtak elő.
Az „ősbemutató” Budapesten, a Jurányi Házban volt, de külföldön is mutatkozott igény a produkcióra. A show-t időközben előadtuk Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban is.
A programnak, túl azon, hogy a fiatal tehetségek kibontakozását segítette, fejlesztve szakmai képességeiket, személyiségüket, másik fontos célja egyfajta szemléletváltás elérése is volt mind a fogyatékkal élők, mind a többségi társadalom körében. Ezek a sérült fiatalok megmutatták, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan emberek, érzelmekkel, vágyakkal, tehetséggel, mint mások, sőt bizonyos képességek hiánya esetén is képesek olyan művészi produkcióra, amelyre az ép emberek is elismerően kell, hogy tekintsenek.

Jobb velünk a világ! program
 
A szemléletváltásra ösztönző jótékonysági rendezvény szervezésében 2008 óta veszünk részt. A program december harmadikához, a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódik.

A Jobb Velünk a Világ! program legfontosabb célja, hogy a fogyatékkal élő emberek munkába állását segítse és szemléletváltást érjen el a társadalomban a sérült emberekkel kapcsolatosan.

A rendezvény gálaestjét 2014 óta a Nemzeti Színházban tartjuk meg, ahol már hagyományosan fellép a Never Give Up gospel kórus és együtt lépnek színpadra fogyatékkal élő és „ép” vendégművészek. Ugyanezen a napon a budapesti Barba Negra klubban általános iskolások részvételével szemléletformáló napot tartunk, ahol a tanulók találkozhatnak a kerületben munkálkodó sérült embereket támogató civil szervezetekkel, beleláthatnak a fogyatékkal élők mindennapjaiba, problémáiba. Ennek a rendezvénysorozatnak a záróakkordjaként szintén a Barba Negra klubban tartunk hagyományosan koncertet a Nemadomfel Együttessel közösen.

Vidéki programok
 
A Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány több éve részt vesz az észak-magyarországi régióban művészeti és élményterápiás programok szervezésében a Nem Adom Fel Alapítvánnyal közösen. Ezeket a programokat az ott élő hátrányos helyzetű emberek bevonásával valósítjuk meg.

Alapítványunk folyamatosan szervez az edelényi kistérségben lévő Szendrőládon és a környező falvakban fejlesztő foglalkozásokat, kulturális, művészeti előadásokat, kézműves foglalkozásokat, személyiségfejlesztő programokat, mindezt budapesti fogyatékossággal élő fiatalok részvételével. A programok szervezésében rendszeresen együttműködünk egy helyi civil szervezettel, a Szendrőládi Népfőiskolai Egyesülettel.

Több alkalommal rendeztünk sikeres falunapot szerveztünk Szendrőládon, ahol a falu lakossága színvonalas zenés és szórakoztató programokon vehetett részt. Velünk tartottak az Alapítványunkhoz önkéntesként csatlakozó fogyatékkal élők, és szociális területen dolgozó önkénteseink, zenészek, művészek is.

  Impresszum   |  Adatvédelem    |  Kapcsolat   |